Bursa Haber – Bursa Haberleri

İki dil bir kitap: Osmanlıca ve Türkçe

Osmanlıcalarını geliştirmek isteyenler için ‘Osmanlıca ve Türkçe’ kitapları, anlaşılır açıklamalarıyla sizlere kaynak oluyor.

İki dil bir kitap: Osmanlıca ve Türkçe

Tarih boyunca kadim ve yüksek medeniyetler çift ayaklı köprüler üzerinde inşa edilmişlerdir. Zira sürekli geçmişe bakmanın insana bir şey kazandırmayacağını bilmek kadar devamlı ileriye yönelmenin de insanı tedirgin edeceğini anlamak gerekir. Bu bağlamda bilhassa yazılı medeniyetlerin mirasını devralmak insanlık tarihi açısından büyük bir müktesebattır. Unutmayalım ki; ister maziye olsun, ister istikbale; tek yönlü bakış açısı her veçhiyle kusurlu ve arızalı bir durumdur.

MEHTEŞEM BİR MEDENİYET TARİHİ

Bütün ilim adamları Osmanlı’nın insanlık tarihinin son muhteşem medeniyeti olduğunda hemfikirdirler. Nasıl ki; bugün İngilizce dünyanın başat dili konumundaysa, geçmişte de dünya bilim ve sanatına nizam veren Osmanlı Türkçesi idi. Kısaca Türk, Arap ve Fars dillerinin karma yapısından vücut bulan bu kudretli dil; gerek söz varlığı ve gerekse anlam dizimi açısından hakikaten takdire şayan zenginlik ve verimliliktedir.

İki dil bir kitap: Osmanlıca ve Türkçe

GEÇMİŞTEN GELECEĞE OSMANLICA

Geleceğe iz bırakmanın; geçmişten tevarüs eden genetik kodlarla oynamaktan geçtiğini artık hepimiz biliyoruz. Kaldı ki ülkesel kültürümüz; atalarının dilini okumaktan, yazmaktan ve anlamaktan uzak genç nesillerin; tarihi ve mistik dokularıyla barışmalarını içtenlikle arzulamaktadır. Bu bağlamda vaktiyle yükseköğretimde okutulan Osmanlı Türkçesi dersleri çok şükür bugün ortaöğretime indirgenmiş vaziyette. Yeter mi peki? Tabii ki de hayır! Beklentimiz bunun daha da temellenerek ilköğrenim seviyesine çekilmesinde.

İki dil bir kitap: Osmanlıca ve Türkçe

Tarih, çift yönlü ilerliyor. Geleceğin dili, geçmişten beslenerek gelişiyor. Kitabelerini, resmi belgelerini, edebî zevk ve sermayesini, estetik haz ve birikimini, İslami ve insani literatürü şekillendiren kaynak eserlerini bilmeden, tanımadan yetişen nesiller, modern hayatın kıskaçları arasında habire eriyip tükeniyor.

OSMANLICA ÖĞRENMEK DAHA KOLAY

Beyan Yayınları bu talihsiz sürece dur demek için yeni bir seriyi okuyucuların hizmetine sunuyor. Bununla, gençlerimizi Man kurtlaştırmaktan, hissiz robotlara dönüştüren içi yoz evrelerden alıkoyma amacıyla tarihleriyle buluşabilmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Bunun ilk adımının da dil olduğundan hareketle Osmanlıca öğrenenlere istifade edebilecekleri eserler sunuyor. Daha önce Arapçalarını geliştirmek isteyenler için yayınladığı  “Arapça-Türkçe” eserlere yeni bir seri daha ilave ediyor: “Osmanlıca-Türkçe” eserler.

İki dil bir kitap: Osmanlıca ve Türkçe

Zengin bir dil geleneğinden gelen Osmanlıca

Bu serinin amacı, hem Osmanlının mühendislik zekâsı gerektiren klasik eserlerini günümüz nesliyle tanıştırmak, hem de yakın tarihin kültür, sanat ve felsefesine dînî ve ilmî katkılar sunacak kalite değeri yüksek metinlerine aşinalık sağlamalarına yardımcı olmak.

İki dil bir kitap: Osmanlıca ve Türkçe

 

Osmanlıca ve Türkçe (örnek)

Bir kısmı yayınlanmış, tamamının yakında çıkacağı beklenen eserlerin listesi şöyle:

Şahmeran: Tüm Ortadoğu’da, yüzyıllar boyu nesilden nesille anlatılan bir halk hikâyesi.

Çocukluk Hatıraları-Ömer Seyfettin: Ömer Seyfettin’den çocukluk dönemine ait, çocuk duyarlılığını yansıtan klasikleşmiş hikâyeler.

Hakikat Çiçekleri-Ali Emiri: Son dönem Osmanlı aydınları arasında özel bir yeri olan Ali Emiri’den, çoğunluğu ahlâkî olmak üzere birçok konuda hikmetli sözler.

Hz. Peygamber ve Zamanı-Tahirül Mevlevi: Hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminin büyük âlim ve şâirlerinden biri olanTahirül Mevlevi’nin kaleminden Peygamberimizin hayatına ve yaşadığı döneme ilişkin kısa ve özlü temel bilgiler.

Seçme Şiirler: Osmanlıdan günümüze kadar her konuda yazılmış unutulmaz şiirler antolojisi.

Tutiname’den Seçme Hikâyeler: Doğu edebiyatının hikâye türündeki şaheserlerinden biri olan Tûtînâme’den seçilmiş hikâyeler.

İlmihal- Ahmet Cevdet Paşa: Sultan İkinci Abdulhamid Han devrinde yazılan ve dönemin ilköğretim okullarında okutulan, temel dini bilgileri anlatan ilmihal.

Vatana Dair-Süleyman Nazif: Büyük vatansever Süleyman Nazif’ten vatan sevgisi ve vatanın değerine ait değerlendirmeler.

Safahat’tan Seçme Şiirler: Mehmet Akif Ersoy’un Safahat’ında yer alan önemli şiirlerden oluşturulan bir seçki.

Safahat’tan Seçme Hikâyeler: Mehmet Akif Ersoy’un Safahat’ında yer alan ve önemli toplumsal problemleri anlattığı hikâye tadında şiirlerden oluşturulan bir seçki.

Altun Çiftlik / Mustafâ Rahmî

Çobanın Defînesi / Süleymân Tevfîk

Dört Halifeden İnciler / Manastırlı Rif‘at Bey

Karagöz Fıkralarından Seçmeler / Burhân Câhid

Melik Şâh ile Gülli Hân’ın Hikâyesi

Nasreddîn Hoca’dan Seçme Fıkralar

Hâtıralar / Sâmî Paşazâde Sezâî

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ